Eşler Arasında Haram Olan 9 Şey! Hele biri var ki… Bilmemek değil öğrenmemek ayıp…

Yüce Allah eşleribirbirlerine helâl kılmıştır. Koca karısının, kadın da kocasının cinselliğindendilediği zaman istediği şekilde yararlanabilir.

Eşler Arasında Haram Olan 9 Şey ! galerisi resim 1

Fakat eşler arasındaki bucinsel özgürlük alanı, büyüklüğüne rağmen sınırsız değildir. Yani eşlerarasında da cinsel haramlar vardır.

Eşler Arasında Haram Olan 9 Şey ! galerisi resim 2

Buharamların bir kısmı dâimîdir. Bir kısmı da geçicidir

Eşler Arasında Haram Olan 9 Şey ! galerisi resim 3

bu haramların ilk beşi daimî, diğerleri de geçici haramlardır.

Eşler Arasında Haram Olan 9 Şey ! galerisi resim 4

1-Âdet ve Lohusalık Halinde Cinsî Münâsebette Bulunmak,

Eşler Arasında Haram Olan 9 Şey ! galerisi resim 5

Arka Organdan Temas Etmek,

Eşler Arasında Haram Olan 9 Şey ! galerisi resim 6

Başkalarının Yanında Sevişmek ve İlişkide Bulunmak,

Acı Vererek ve Acı Verdirerek Cinsel İlişkide Bulunmak,

Cinsel Görevden Kaçınmak,

Îlâ Yapmak, Karısına yaklaşmamaya yemin etmek

Zıhâr Yapmak, ZİHAR: Bir kimsenin karısına “sen bana anamın sırtı gibisin” diyerek, onu kendisine haram kılması.

Oruçlu İken Cinsel Yaklaşımda Bulunmak,

İtikâfda İken Cinsî Münâsebette Bulunmak.

YüceAllah’ın yasakladığı ay hali temasını O’nun Resûlü Hz. Muhammed de pekiştirerekyasaklamış, ayrıca ay hali ile ilgili gerekli bilgileri de açıklamıştır.

Allah’ınResûlü’nün eşlerinden Hz. Âişe (r.anha) şöyle anlatıyor: (Eşleri olan)bizlerden biri âdet gördüğü zaman Allah’ın Resûlü ona göbekle dizler arasınıörten bir örtü örtünmesini (giymesini) emir buyurur, sonra da (tenlerintemasını içerir şekilde) onunla beraber yatardı.

Abdullahb. Sa’d el-Ensârî, Allah’ın Resûlü’ne şöylece sorduğunu anlatıyor: -(YâResûlallah!) Âdetgörürken karımdan nasıl yararlanmak bana helâl olur? Allah’ınResûlü şöyle buyurdu: -(Göbekledizler arasını örten) Örtünün yukarı kısmından; göbek üstü vücûd kısımlarındanyararlanman helâl olur.

Allah’ınResûlü “Allah,müfessile kadına la’net etsin; onu rahmetinden uzak düşürsün,” buyurdu ve müfessile’yişöyle tanıttı: Müfessile; kocasıkendisini arzuladığı zaman; âdet görmeye başlamadığı halde, -âdet görüyorum-diyerek kocasını aldatan kadındır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir