Borçtan Kurtulmak İçin Okunacak Dua

Mahmud Sami Ramazanoğlu, borçtan halâs olmak için okunacak duayı şöyle açıklıyor.

“Ey Allah’ım! Helâl kıldıklarını bana kâfi kılarak haram kıldıklarından beni muhafaza et, beni fazlınla Senden başkalarından müstağni kıl!” (Tirmizî, Duâ, 110)

PEYGAMBERİMİZ’İN (S.A.V.) RAHMET DUASI

“Sana bir duâ öğreteyim mi ki, onunla duâ edersen dağ kadar borcun olsa Allah onu ödemeye muvaffak kılar. De ki ey Muâz:

Türkçe Okunuşu: Allahümme Malikel’mülki tu’til’mülke men teşau ve tenziul’mülke mimmen teşaü ve tüizzü men teşaü ve tüzilu men teşau bi’yedikel’hayru, inneke ala külli şey’in kadir. Rahmened’dünya vel’ahireti tugdiha men teşau ve’temneuhe men teşeu irhamnî rahmeten tuğninî biha an rahmeti men sivak.

Türkçe Anlamı: “Ey mülkün mâliki olan Allahım! Sen mülkü dilediğine verirsin, mülkü dilediğinden çeker alırsın. Dilediğini azîz kılarsın, dilediğini zelîl kılarsın.

Hayır senin elindedir. Muhakkak sen her şeye kadirsin.” (Al-i İmran sûresi, 26)

“Ey dünyâ ve âhiretin Rahmanı! Sen onları dilediğine verirsin, dilediğine vermezsin. Beni, senden başkasının acımasından müstağnî kılacak bir rahmet ile bana rahmet eyle.” (Heysemî, X, 186)

SABAH NAMAZINDAN SONRA ÜÇ YÜZ DEFA OKUNACAK DUA

Borçlu olan kişi sabah namazından sonra 300 defa:

Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında adâletle hükmet! Sen hükmedenlerin en hayırlısısın.” (el-A’râf, 89) âyetini duâ niyetiyle okumalı ve her yüz defanın sonunda:

“Ey kapıları açan Allah’ım! Bize en hayırlı kapıyı aç!” diye duâ etmelidir. Böylece inayet-i ilâhiyyeye nail olması umulur.

 

Borçtan Kurtulmak İçin Okunacak Dua

Mahmud Sami Ramazanoğlu, borçtan halâs olmak için okunacak duayı şöyle açıklıyor.

“Ey Allah’ım! Helâl kıldıklarını bana kâfi kılarak haram kıldıklarından beni muhafaza et, beni fazlınla Senden başkalarından müstağni kıl!” (Tirmizî, Duâ, 110)

PEYGAMBERİMİZ’İN (S.A.V.) RAHMET DUASI

 “Sana bir duâ öğreteyim mi ki, onunla duâ edersen dağ kadar borcun olsa Allah onu ödemeye muvaffak kılar. De ki ey Muâz:

Türkçe Okunuşu: Allahümme Malikel’mülki tu’til’mülke men teşau ve tenziul’mülke mimmen teşaü ve tüizzü men teşaü ve tüzilu men teşau bi’yedikel’hayru, inneke ala külli şey’in kadir. Rahmened’dünya vel’ahireti tugdiha men teşau ve’temneuhe men teşeu irhamnî rahmeten tuğninî biha an rahmeti men sivak.

Türkçe Anlamı: “Ey mülkün mâliki olan Allahım! Sen mülkü dilediğine verirsin, mülkü dilediğinden çeker alırsın. Dilediğini azîz kılarsın, dilediğini zelîl kılarsın.

Hayır senin elindedir. Muhakkak sen her şeye kadirsin.” (Al-i İmran sûresi, 26)

“Ey dünyâ ve âhiretin Rahmanı! Sen onları dilediğine verirsin, dilediğine vermezsin. Beni, senden başkasının acımasından müstağnî kılacak bir rahmet ile bana rahmet eyle.” (Heysemî, X, 186)

SABAH NAMAZINDAN SONRA ÜÇ YÜZ DEFA OKUNACAK DUA

Borçlu olan kişi sabah namazından sonra 300 defa:

“…Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında adâletle hükmet! Sen hükmedenlerin en hayırlısısın.” (el-A’râf, 89) âyetini duâ niyetiyle okumalı ve her yüz defanın sonunda:

“Ey kapıları açan Allah’ım! Bize en hayırlı kapıyı aç!” diye duâ etmelidir. Böylece inayet-i ilâhiyyeye nail olması umulur.

Sabah İşe Başlarken Bol Kazanç için Okunacak Dua

Allah herkese bol kazançlar nasip etsin ama helal’inden nasip etsin. Rızık veren Allah’tır. Duamızı tamaladıktan sonra paylaşalım, sevaba ortak olalım toplu dua amacımız.

Akşam namazından sonra;

70 defa “Estağfirullah el âzim ve etûbü ileyh”

11 defa salavat

11 defa “Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerike leh.Lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü yuhyi ve yümitü ve hüve Hayyun lâ yemûtü biyedihi’l-hayr ve hüve alâ  küllişey’in kadir.”

313 defa “Ya ALLAH,Ya FETTAH,Ya REZZAK,Ya LATİF,Ya VEDUD”

esmaları,işinizin güzelliği ve rızkınızın bolluğu ve bereketi için okunana esmalardır.İş yerinde okunabileceği gibi evden de okunabilir.

Kaynak:Dr.Arif Arslan(Dua ile korunma)

HELAL KAZANÇ

Helali ve haramı, ancak Allah Teâlâ ve Allah’ın vahiyle donattığı Hz. Muhammed aleyhisselam, Allah’ın izni ile belirleyebilir. Kimse helali haramı ortaya koyamaz.

Müctehidler ise ancak kıyas yoluyla haramı ve helali çıkarabilirler. Çünkü ictihad, hüküm koyucu değil, hüküm çıkarıcıdır. Hüküm koyucu iki delil, Kur’ân-ı Kerîm ve Sünnet’tir.

Yenilmesi, içilmesi veya kullanılması hususunda yasak olduğuna dair bir hüküm yoksa bu nimetler helaldir. Çünkü Allah (c.c.) bu nimetleri bizim için yaratmış, istifademize sunmuştur.

Yüce Allah, Kur’ân-ı Kerîm’de bu hususta şöyle buyuruyor:

“O, yerde ne varsa hepsini sizin için yaratmıştır.”[1]

“Ey insanlar! Yeryüzünde bulunanların helal ve temiz olanlarından yeyin.”[2]

“Ey İman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yeyin.”[3]

“Artık, Allah’ın size verdiği rızıktan helal ve temiz olarak yeyin. Eğer gerçekten yalnız Allah’a ibadet ediyorsanız onun nimetlerine şükredin.”[4]

Özetle, helal ve haram kılma yetkisi Allah’a aittir. Harama götüren şeyler de haramdır. Haram konusunda hile yapmak haramdır. Haram olan şeyler her yerde ve her zamanda haramdır. Haramdan ve harama yol açan vasıtalardan kaçınmak gerektiği gibi, haram şüphesi taşıyan işlerden ve kazançlardan da uzak durmak tavsiye edilmiştir. Zaruretler durumunda ise ancak kendi miktarınca haramları mubah kılar. “Eşyada asıl olan mubahlıktır” kuralına göre belirli sayıdaki haramların dışında kalan şeyler mübah (helâl)tır.